Podziękowania za 1 %

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję przekazania 
1% podatku dochodowego za 2015 rok
na rzecz
Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”
.
Ogółem za 2015 rok zebrano 92.020,96 złotych.

W akcję „1% dla Przedszkola” włączyło się 36 placówek oświatowych oraz 1 osoba prywatna, pozyskując na swoje cele następujące kwoty:
1) Przedszkole Miejskie nr 2 w Łodzi, ul. Sygnałowa 1 – 2002,-
2) Przedszkole Miejskie nr 4 w Łodzi, ul. Andrzeja Kmicica 5 – 1082,-
3) Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi, ul. Smocza 4 1450,-
4) Przedszkole Miejskie nr 16 w Łodzi, ul. Jesionowa 33 – 2255,-
5) Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi, ul. Żeromskiego 105 – 927,-
6) Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi, ul. Zarzewska 26/30 – 245,-
7) Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi, ul. Zachodnia 16a 326,-
8) Przedszkole Miejskie nr 57 w Łodzi, ul. Narutowicza 30 – -----
9) Przedszkole Miejskie nr 72 w Łodzi, ul. Unicka 4 –
1294,-
10) Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi, ul. Długosza 28a-----
11) Przedszkole Miejskie nr 75 w Łodzi, Al. Kościuszki 81 –
2095,-
12) Przedszkole Miejskie nr 77 w Łodzi, ul. Bracka 23 – 3180,-
13) Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38 – 1016
14) Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi, ul. Legionów 126 – 1343,-
15) Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi, ul. Rejtana 10 – 1435,-
16) Przedszkole Miejskie nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 31 – 6603,-
17) Przedszkole Miejskie nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17 7598,-
18) Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi, ul. Kadłubka 38 – 389,-
19) Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi, ul. Rydla 17 – 1144,-
20) Przedszkole Miejskie nr 126 w Łodzi, ul. Broniewskiego 101/103 – 1086,-
21) Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a – 5295,-
22) Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi, ul. Krzemieniecka 22b – 1981,-
23) Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, ul. Narciarska 20/21 – 2102,-
24) Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi, ul. Sierakowskiego – 377,-
25) Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi, ul. Przełajowa 21 – 4064,-
26) Przedszkole Miejskie nr 155 w Łodzi, ul. Mazurska 47 – 128,-
27) Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi, ul. Łączna 53 – 1091,-
28) Przedszkole Miejskie nr 165 w Łodzi, ul. Hufcowa 14 – 3419,-
29) Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi, ul, Mieszczańska 15 – 1815,-
30) Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1 – 728,-
31) Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rodzeństwa Fibaków 13 – 1404,-
32) Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd 19 – 3451,-
33) Przedszkole Samorz. w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 3 – 1569,-
34) Przedszkole Sióstr Honoratek w Łodzi ul. Lokatorska 12 – 5526,-
35) Przedszkole Sióstr Bernardynek w Łodzi ul. Rudzka 55/57 6865,-
36) Edukacja przez Sport – -------
37) „Dla Mateusza” –
9446,-
PRZEKAZANO PLACÓWKOM STOWARZYSZENIA (RAZEM):  84.731

Cieszymy się, że wspólnie możemy wesprzeć działania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w/w placówek. Wszystkim Państwu dziękujemy za pomoc i wsparcie
oraz zachęcamy do dalszej współpracy.
                                                                                                                   
Prezes Stowarzyszenia
                                                                                                                      Joanna Sosnowska

                        

  Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi" 

 

powstało w grudniu 2006 roku. Zostało zainicjowane przez Nauczycieli i Rodziców Dzieci 
uczęszczających do
Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.
Myśl powstania Stowarzyszenia narodziła się w odpowiedzi na problemy, głównie finansowe, dotykające łódzką oświatę, w szczególności – z powodu zbyt niskich w stosunku do potrzeb – nakładów na działalność przedszkoli.
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest promocja i rozwój edukacji, oświaty, wychowania i opieki poprzez wspieranie działań łódzkich placówek, głównie przedszkolnych. Organizacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- wyposażanie przedszkoli w pomoce i sprzęt dydaktyczny,

- organizację wycieczek, imprez dla dzieci i ich rodzin, warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców,

- finansowanie zajęć terapii pedagogiczno - logopedycznej dla dzieci,

- nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami,

- pozyskiwanie nowych członków.

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki zaangażowaniu Pracowników i Rodziców 
Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi oraz wielu innych osób, organizacji i instytucji.
W marcu 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało status
organizacji pożytku publicznego (OPP).  
Obecnie posiada
95 członków indywidualnych oraz 39 instytucji, jako członków wspierających.
 Inicjatorom Stowarzyszenia dziękujemy za zaangażowanie i pomoc, wszystkich - osoby prywatne i instytucje – zapraszamy do współpracy. Składka członkowska wynosi 1 zł miesięcznie.

 

                                                                                                                  Zarząd Stowarzyszenia

 

 
             Stronę aktualizuje Renata Czekalska - Skarbnik Stowarzyszenia oraz Nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi.