Podziękowania za 1 %

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję przekazania 
1% podatku dochodowego za 2013 rok
na rzecz
Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”
.

Ogółem za 2013 rok zebrano 89.831,06 złotych.
W akcję „1% dla Przedszkola” włączyło się 36 placówek oświatowych, 
pozyskując na swoje cele następujące kwoty:

           1) Przedszkole Miejskie nr 2 w Łodzi, ul. Sygnałowa 1 – 2.434,80
           2) Przedszkole Miejskie nr 4 w Łodzi, ul. Andrzeja Kmicica 5 – 1.158,50
           3) Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi, ul. Smocza 4 – 1.949
           4) Przedszkole Miejskie nr 16 w Łodzi, ul. Jesionowa 33 – 3.177,90
             
5) Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi, ul. Żeromskiego 105 – 1.051,70
             
6) Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi, ul. Zarzewska 26/30 – 767,10
             
7) Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi, ul. Zachodnia 16a – 585,80
             
8) Przedszkole Miejskie nr 57 w Łodzi, ul. Narutowicza 30 – 106,40
             
9) Przedszkole Miejskie nr 72 w Łodzi, ul. Unicka 4 – 1.195
             
10) Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi, ul.
Długosza 28a515,60
             
11) Przedszkole Miejskie nr 75 w Łodzi, Al. Kościuszki 81 – 2.329
             
12) Przedszkole Miejskie nr 77 w Łodzi, ul. Bracka 23 – 515,20
             
13) Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38 – 629,80
             
14) Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi, ul. Legionów 126 – 1.720,70
             
15) Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi, ul. Rejtana 10 – 1.272,30
             
16) Przedszkole Miejskie nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 31 – 557,90
             
17) Przedszkole Miejskie nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17 – 5.920,60
             
18) Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi, ul. Kadłubka 38 – 656,60
             
19) Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi, ul. Rydla 17 – 783,80
             
20) Przedszkole Miejskie nr 126 w Łodzi, ul.
Broniewskiego 101/103 – 1.681,40
           21) Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a – 4.909,80
             
22) Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi, ul. Krzemieniecka 22b – 2.507,40
             
23) Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, ul. Narciarska 20/21 – 4.885,80
             
24) Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi, ul. Sierakowskiego – 564,90
             
25) Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi, ul. Przełajowa 21 – 2.518
             
26) Przedszkole Miejskie nr 155 w Łodzi, ul. Mazurska 47 – 231,50
             
27) Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi, ul. Łączna 53 – 2.379,70
             
28) Przedszkole Miejskie nr 165 w Łodzi, ul. Hufcowa 14 – 3.271,70
             
29) Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi, ul, Mieszczańska 15 – 4.011,10
             
30) Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1 – 1.653,70
             
31)
Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rodzeństwa Fibaków 13 – 2.269
           32) Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd 19 – 7.534,10
             
33)
Przedszkole Samorz. w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 3 – 2.099,70
           34) Przedszkole Sióstr Honoratek w Łodzi ul. Lokatorska 12 – 7.588,10
             
35) Przedszkole Sióstr Bernardynek w Łodzi
ul. Rudzka 55/5711.233,60
           36) Edukacja przez Sport – 336,10
                                         RAZEM PRZEKAZANO PLACÓWKOM:  87.003,30 złotych

Cieszymy się, że wspólnie możemy wesprzeć działania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w/w placówek. Wszystkim Państwu dziękujemy za pomoc i wsparcie
oraz zachęcamy do dalszej współpracy.

                                                                                                   Prezes Stowarzyszenia
                                                                                                  Joanna Sosnowska

 

  Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi" 

 

powstało w grudniu 2006 roku. Zostało zainicjowane przez Nauczycieli i Rodziców Dzieci 
uczęszczających do
Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.
Myśl powstania Stowarzyszenia narodziła się w odpowiedzi na problemy, głównie finansowe, dotykające łódzką oświatę, w szczególności – z powodu zbyt niskich w stosunku do potrzeb – nakładów na działalność przedszkoli.
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest promocja i rozwój edukacji, oświaty, wychowania i opieki poprzez wspieranie działań łódzkich placówek, głównie przedszkolnych. Organizacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- wyposażanie przedszkoli w pomoce i sprzęt dydaktyczny,

- organizację wycieczek, imprez dla dzieci i ich rodzin, warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców,

- finansowanie zajęć terapii pedagogiczno - logopedycznej dla dzieci,

- nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami,

- pozyskiwanie nowych członków.

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki zaangażowaniu Pracowników i Rodziców 
Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi oraz wielu innych osób, organizacji i instytucji.
W marcu 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało status
organizacji pożytku publicznego (OPP).  
Obecnie posiada
95 członków indywidualnych oraz 39 instytucji, jako członków wspierających.
 Inicjatorom Stowarzyszenia dziękujemy za zaangażowanie i pomoc, wszystkich - osoby prywatne i instytucje – zapraszamy do współpracy. Składka członkowska wynosi 1 zł miesięcznie.

 

                                                                                                                  Zarząd Stowarzyszenia

 

 
             Stronę aktualizuje Renata Czekalska - Skarbnik Stowarzyszenia oraz Nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi.